AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các bộ ba không tham gia mã hoá cho các axit amin là

  • A. AUG, UAA, UAG 
  • B. UAA, UAG, UGA 
  • C. AUU, UAA, UAG
  • D. AUG, UGA, UAG

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các bộ ba kết thúc không mã hoá cho các axit amin: UAA, UAG, UGA

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>