YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về gen ngoài nhân, phát hiểu nào sau đây đúng?

  • A. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực
  • B. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ
  • C. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử
  • D. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng về gen ngoài nhân là B

  A sai, biểu hiện ở cả 2 giới

  C sai, biểu hiện ngay ra kiểu hình

  D sai, gen trong tế bào chất được phân chia không đều cho các tế bào con

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>