ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 60, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen. Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến gen. Giả sử trong loài này có các đột biến thể một ở các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng?

  • A. 5×232 
  • B. 334 
  • C. 234 
  • D. 240
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  n =30

  Xét trên mỗi cặp NST có 1 gen gồm 2 alen Thể lưỡng bội sẽ có 3 kiểu gen (2 trội; 1 lặn); thể 1 có 2 kiểu gen (1 trội; 1 lặn)

  Số kiểu gen thể lưỡng bội trội về tất cả các tính trạng là: 230

  Số kiểu gen thể 1 trội về tất cả các tính trạng là: \(C_{30}^1 \times 1 \times {2^{29}} = 15 \times {2^{30}}\)

  Vậy số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng: \({2^{30}} + {15.2^{30}} = {16.2^{30}} = {2^{34}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 73865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)