AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây do pha sáng của quang hợp tạo ra?

  • A. APG 
  • B. AlPG 
  • C. CO2 
  • D. NADPH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pha sáng tạo ra O2; ATP; NADPH 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>