AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ phân ly kiểu gen là: 1 :1 :1 :1

  • A. AaBbdd × AaBBDD 
  • B. AABbDd × AaBBDd 
  • C. AaBBDD × aaBbDD 
  • D. AabbDD × AABBdd

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1 :1 :1 :1 =1× (1 :1)(1 :1) phép lai thoả mãn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>