AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cá thể đực có kiểu gen Bd//bD biết tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 30%. Tính theo lý thuyết tỷ lệ các giao tử là

  • A. Bd=bD =20%; BD = bd = 30% 
  • B. Bd=bD =15%; BD = bd = 35%
  • C. Bd=bD =35%; BD = bd = 15% 
  • D. Bd=bD =30%; BD = bd = 20%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỷ lệ giao tử liên kết Bd=bD =(1-f)/2 =35%; giao tử hoán vị: BD = bd =f/2 = 15%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA