YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài, NST số 1 có trình tự sắp xếp các gen: ABCDEGH. Sau khi bị đột biến, NST này có cấu trúc ABCDEDEGH. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  1. Dạng đột biến này không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST.
  2. Dạng đột biến này dược sử dụng để chuyển gen loài này sang loài khác.
  3. Dạng đột biến này không làm thay đổi hình thái của NST.
  4. Dạng đột biến này có thể làm tăng hoặc giảm lượng sản phẩm của gen.

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bình thường : ABCDEGH

  Đột biến : ABCDEDEGH

  Đây là dạng đột biến lặp đoạn DE

  Xét các phát biểu : (1) sai,(2) sai, (3) sai (4) đúng 

  VDOC

Mã câu hỏi: 73849

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)