ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Loài động vật nào sau đây trao đổi khí bằng ống khí ?

  • A. trai sông 
  • B. cào cào 
  • C. giun đất 
  • D. thuỷ tức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cào cào trao đổi khí bằng hệ thống ống khí Trai sông : qua mang Giun đất, thuỷ tức : qua bề mặt cơ thể

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>