AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các quần thể có cấu trúc di truyền như sau :
  (1) 0,64AA :0,32Aa :0,04aa    (2) 0,75AA :0,25aa    (3) 100%AA ; (4) 100%Aa

  Quần thể nào có cấu trúc cân bằng theo định luật Hacdi – Vanbec?

  • A. Quần thể 2,3 
  • B. Quần thể 2,4 
  • C. Quần thể 1,3 
  • D. Quần thể 1,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\frac{y}{2} = \sqrt {x.z} \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>