RANDOM
 • Câu hỏi:

  Sự di truyền một bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh P độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra.

  Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
  I. Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người
  II. Có tối thiểu 3 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu
  III. Xác suất sinh con có máu O và bị bệnh P của cặp 7-8 là 1/6
  IV. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 5/72

  • A. 4
  • B.
  • C.
  • D. 1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn nằm trên NST thường Quy ước: H – Bình thường; h – bị bệnh 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  HhIAIO   HhIBIO HhIBIO  HhIBIO  H-IOI hhIAIB  H-IAIO  HhIBI-  HhIOIO

  I sai

  II sai, có tối thiểu 2 người đồng hợp về kiểu gen nhóm máu (5,9)

  III sai 

  Để họ sinh được con nhóm máu O và bị bệnh P thì cặp vợ chồng này phải có kiểu gen HhIAI O × HhIBI O với xác suất: \(\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}\)

  XS sinh con nhóm máu O và bị bệnh P: \(\frac{4}{9} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{{36}}\)

  IV đúng, Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh P của cặp 7-8 là: \(\begin{array}{l} \ \frac{1}{2} \times \left( {1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} \right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{{72}} \end{array}\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 73912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)