AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1 :1 ?

  • A. aa × aa 
  • B. Aa × Aa 
  • C. AA × AA 
  • D. Aa × aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép lai Aa × aa cho tỷ lệ kiểu gen phân ly 1 :1 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>