AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 2/7/1976 gắn với lịch sử nước ta, đó là ngày: 

  • A. Nước ta được hoàn toàn độc lập
  • B. Nước ta được công nhận là thành viên của Liên Hiệp Quốc
  • C. Ngày nước ta lấy tên là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA