YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tên tướng nào của Pháp thực hiện kế hoạch đánh lên Việt Bắc lần thứ hai?

  • A. Bô - la - éc
  • B. Rơ - ve
  • C. Đờ - lát - đơ - Tát - xi - nhi
  • D. Đác - giăng - liơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA