YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  So với phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1925 thì phong trào công nhân trong những năm 1926 - 1929 có những điểm nào tiến bộ?

  • A. Đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm 
  • B. Đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương
  • C. Đấu tranh đòi tất cả các quyền lợi về kinh tế
  • D. Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế kết hợp với đòi quyền lợi về chính trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế kết hợp với đòi quyền lợi về chính trị

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF