ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1925 thì phong trào công nhân trong những năm 1926 - 1929 có những điểm nào tiến bộ?

  • A. Đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm 
  • B. Đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương
  • C. Đấu tranh đòi tất cả các quyền lợi về kinh tế
  • D. Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế kết hợp với đòi quyền lợi về chính trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế kết hợp với đòi quyền lợi về chính trị

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON