YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào miền Nam trong những năm 1969 - 1973 diễn ra rầm rộ nhất ở tỉnh, thành phố nào? 

  • A. Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang
  • B. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn
  • C. Sài Gòn, Hà Nội, Huế
  • D. Sài Gòn, Nha Trang, Huế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4028

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON