AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1936 - 1939 là gì? 

  • A. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp
  • B. Đòi các quyền tự do dân chủ
  • C. Giải phóng dân tộc là mục tiêu hàng đầu
  • D. Tất cả các mục tiêu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA