YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để ép ta nhân nhượng, kí một hiệp định do Mĩ đặt ra, Ních Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972?

  • A. Hà Nội, Nam Định
  • B. Hà Nội, Hải Phòng
  • C. Hà Nội, Thanh Hóa
  • D. Nghệ An, Hà Tĩnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4029

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF