AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị nhằm thực hiện mục đích gì?

  • A. Phá tan âm mưu xâm lược ngay từ đầu của thực dân Pháp
  • B. Tiêu diệt sinh lực địch để kết thúc nhanh chiến tranh
  • C. Tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố, đảm bảo cho cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ rút về căn cứ cách mạng an toàn
  • D. Tất cả các mục đích trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA