AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "... Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới... " Điều gì nói lên sự thật đó?

  • A. Pháp - Tưởng kí hòa ước Hoa - Pháp (25/2/1946) để Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc
  • B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27/11/1946)
  • C. Pháp gửi tối hậu tự đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng (18/12/1946)
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA