YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào? 

  • A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp; mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với bọn địa chủ phong kiến 
  • B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp
  • C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam với thực dân Pháp
  • D. Mâu thuẫn giữa công nhân Việt Nam với đế quốc Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp; mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với bọn địa chủ phong kiến 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF