YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào trong chiến tranh thế giới thứ hai có tác động tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng tháng Tám giành chính quyền nhanh chóng và ít đổ máu?

  • A. 19/5/1945, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức
  • B. 8/8/1945, Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông Nhật
  • C. 14/8/1945, phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại
  • D. 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại → tác động tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng tháng Tám giành chính quyền nhanh chóng và ít đổ máu

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3850

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON