YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ai là người trực tiếp nghiên cứu, phê chuẩn, chỉ đạo kế hoạch tác chiến từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

  • A. Trường Chinh
  • B. Võ Nguyên Giáp
  • C. Phạm Văn Đồng 
  • D. Hồ Chí Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA