AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặt trận Việt Minh ra đời trong sự kiện lịch sử nào dưới đây?

  • A. Hội nghị lần 6 của Đảng (11/1939)
  • B. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 đến 15/8/1945)
  • C. Đại hội quốc dân Tân Trào - Tuyên Quang (16 đến 18/8/1945)
  • D. Hội nghị lần 8 của Đảng (10 đến 19/5/1941)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA