AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 3/3/1951, diễn ra sự kiện tiêu biểu nào thể hiện việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp?

  • A. Thành lập mặt trận Việt - Miên - Lào
  • B. Thành lập mặt trận Việt Minh 
  • C. Thành lập Hội quốc dân Việt Nam 
  • D. Thành lập mặt trận Liên Việt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA