AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Na - va?

  • A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
  • B. Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954
  • C. Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào (1951 - 1953)
  • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA