AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

  • A. Mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài
  • B. tăng cường khai thác khoảng sản.
  • C. Phát triển mạnh các hàng xuất khẩu
  • D. Nâng cao trình đô người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là docác nước Đông Nam Á tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết với nước ngoài để hiện đại hóa thiết bị, hiện đại hóa sản xuất. (sgk Địa lí lớp 11 trang 103)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA