AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

  • A. Sông Đồng Nai
  • B. Sông Hồng
  • C. Sông Cả
  • D. Sông Mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất là sông Mã 5,31% tổng diện tích các lưu vực sông

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>