AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

  • A. Bái Tử Long
  • B. Bến En
  • C. Tràm chim
  • D. Kon Ka Kinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang trang 25, vườn quốc gia nằm trên đảo Bái Tử Long thuộc Quảng Ninh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>