AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta, bão tập trung nhiều nhất vào tháng nào trong năm

  • A. XI
  • B. X
  • C. VII
  • D. IX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ở nước ta, bão tập trung nhiều nhất ở vào tháng 9 trong năm (xem thêm Atlat trang 9 và sgk Địa lí 12 trang 62)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>