AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ra ngày càng phát triển là do.

  • A. nguồn lợi sinh vật biển ngày càng phong phú.
  • B. cơ sở chế biển thủy sản ngày càng phát triển.
  • C. tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn.
  • D. lao động có kinh nghiệm ngày càng đông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ra ngày càng phát triển là do tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn, các đội tàu công suất lớn đã có thể ra khơi xa nhiều ngày

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>