AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc

  • A. nâng cao chất lượng cuộc sống
  • B. bảo vệ tài nguyên và môi trường
  • C. sử dụng có hiệu quả nguồn lao động
  • D. nâng cao tay nghề cho lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc sử dụng có hiệu quả nguồn lao động và khai thác tài nguyên(sgk Địa lí 12 trang )

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>