AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ

  (Đơn vị:mm)

  • A. Tháng có mưa lớn nhất ở Hà Nội là tháng VIII, ở Huế tháng X.
  • B. Tháng có mưa nhỏ nhất ở Hà Nội là tháng I, ở Huế tháng III.
  • C. Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp hai lần Hà Nội.
  • D. Mùa mưa ở Hà Nội từ tháng V- X, ở Huế từ tháng VIII - I

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét không đúng về chế độ mưa của Hà Nội và Huế là Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp hai lần Hà Nội. Vì Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp 795,6 / 318,0 = 2,5 lần Hà Nội.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>