AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

  • A. Nam Trung Bộ
  • B. Nam Bộ 
  • C. Tây Nguyên
  • D. Bắc Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, Đà Lạt thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>