YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nước nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á không trồng lúa gạo?

  • A. Xin-ga-po
  • B. Đông ti mo
  • C. Mi-an-ma
  • D. Bru-nây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ở khu vực Đông Nam Á nước không trồng lúa gạo là Xin-ga-po vì quốc gia này rất nhỏ bé và phát triển dịch vụ là chủ yếu, lúa gạo hầu như phải nhập khẩu hoàn toàn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA