AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

  • A. Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng.
  • B. Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm -ngư nghiệp.
  • C. Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước.
  • D. Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm -ngư nghiệp; giảm từ 71,25 năm 1995 xuống còn 53,9% năm 2007 (Atlat trang 15)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>