AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào sau đây trong quá trình cải cách nông nghiệp

  • A. Sử dụng các công nghệ sản xuất mới
  • B. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân
  • C. Tập trung vào tăng thuế nông nghiệp
  • D. Xây dựng các công trình thủy lợi nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trung Quốc không áp dụng biện pháp Tập trung vào tăng thuế nông nghiệp trong quá trình cải cách nông nghiệp ( Địa lí 11 trang 95 có trình bày các biện pháp cải cách nông nghiepj Trung Quốc)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>