AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

  • A. Cao su
  • B. Chè
  • C. Thuốc lá
  • D. Cà phê

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Loại cây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là thuốc lá (sgk Địa lí 12 trang 108)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>