AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  SẢN LƯỢNG THỦY SẢN À GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

  Năm

  Tổng sản lượng

  (nghìn tấn)

  Sản lượng nuôi trồng

  (nghìn tấn)

  Giá trị xuất khẩu

  (nghìn tấn)

  2010

  5143

  2728

  5017

  2013

  6020

  3216

  6693

  2014

  6333

  3413

  7825

  2015

  6582

  3532

  6569

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê,2017)

  Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  • A. Đường
  • B. Miền
  • C. Kết hợp đường cột
  • D. Cột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị các đối tượng có 2 đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp

  => biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 là biểu đồ kết hợp, trong đó sản lượng vẽ cột, giá trị xuất khẩu vẽ đường

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>