AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Nhật Bản?

  • A. Có vai trò thứ yếu trong kinh tế
  • B. Diện tích đất nông nghiệp ít
  • C. Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại
  • D. Chăn nuôi còn kém phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phát biểu không đúng với nông nghiệp Nhật Bản là Chăn nuôi còn kém phát triển vì ngành chăn nuôi của Nhật Bản tương đối phát triển (sgk Địa lí 11 trang 81)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>