AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ở nước ta?

  • A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  • B. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng
  • C. Hà Nội, Cần Thơ
  • D. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, đô thị đặc biệt ở nước ta là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>