YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

  • A. Triolein    
  • B. Tripanmitin    
  • C. Tristearin    
  • D. Phenol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất béo không no là chất lỏng ở điều kiện thường

  Chất béo no là chất rắn ờ điều kiện thường

  Phenol là chất rắn ở điều kiện thường

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90788

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA