• Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là?

  • A. MgO  
  • B. Fe2O3
  • C. CuO    
  • D. Fe3O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({n_{HCl}} = 0,08 \to {n_O} = 0,04 \to CuO\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC