YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là?

  • A. MgO  
  • B. Fe2O3
  • C. CuO    
  • D. Fe3O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({n_{HCl}} = 0,08 \to {n_O} = 0,04 \to CuO\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90749

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA