• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxylic Y thu được 2a mol CO2. Mặt khác để trung hòa hết a mol Y cần 2a mol NaOH. Gọi tên Y?

  • A. Axit Oxalic      
  • B. Axit Oleic       
  • C. Axit Acrylic    
  • D. Axit metacrylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Axit oxalic: (COOH)2

  (COOH)2 →  2CO2

  (COOH) + 2NaOH → (COONa)2 + 2H2O

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC