YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CH3COOCH3

  HCOOC2H5

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA