MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho các mệnh đề sau:

  (1) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag

  (2) Saccarozo là một polisaccarit, không màu, thủy phân tạo glucozo và fructozo

  (3) Glucozo tác dựng với H2 (xúc tác Ni,đun nóng) tạo sobitol

  (4) Trong môi trường axit, glucozo và fructozo có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

  (5) Trùng hợp isopren thu được cao su thiên nhiên.

  Số mệnh đề đúng là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA