AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°)?

  • A. Tripanmitin      
  • B. Axtandehit    
  • C. Triolein     
  • D. Vinyl axetat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tripanmitin không có liên kết C=C trong phân tử nên không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA