ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Khi cho cùng số mol các chất tác dụng với brom dư (trong dung dịch), chất nào phản ứng với lượng brom lớn nhất?

  • A. Phenol     
  • B. Axit Acrylic    
  • C. Etilen      
  • D. Axetilen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lấy mỗi chất 1 mol →  Phenol + 3Br2.

  Axit acrylic + lBr2.

  Etilen + lBr2.

  Axetilen +2Br2.

  Do đó phenol sẽ phản ứng với lượng brom lớn nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE