AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

  • A. Ba(OH)2
  • B. Na2CO3
  • C. K2SO4
  • D. Ca(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} N{a_2}C{O_3} + HCl \to NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\ Ba{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl \to BaC{l_2} + {H_2}O \end{array}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA