• Câu hỏi:

  Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?

  • A. Glyxin      
  • B. Metyl axetat    
  • C. Glucozo           
  • D. Tristearin  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất béo tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra glixerol

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC