YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

  • A. CH3COOC2H5          
  • B. CH3COOCH3 
  • C. C2H5COOCH3   
  • D. HCOOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Este có phản ứng tráng bạc có dạng: HCOOR'

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA